Oprava střechy starého kravína, Hulín

02.09.2019

Oprava zborcené vazby poškozené střechy s výměnou poškozených částí

Oprava poškozených nebo zborcených zdí

Kompletní výměna krytiny cca 30% celé střechy objektu za plechovou

Montáž hromosvodů a dešťových svodů

Zhotovení montážních vikýřů pro manipulaci s materiálem